UGODNOSTI

Ugodnosti, ki Vam jih ponuja AinG PROJEKTIVNI BIRO:


- brezplačen prihod na teren, brezplačne meritve (zlasti v primerih legalizacij, dozidav, nadzidav, rekonstrukcij, adaptacij, rušitev) in brezplačno svetovanje,
- 10 % popust za projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja –PGD,
- na Vašo željo brezplačen prikaz zunanje podobe objekta v 3D,
- na željo Vam uredimo tudi geodetski posnetek,
- obisk biroja je po predhodnem dogovoru mogoč tudi izven delovnega časa,
- projektno dokumentacijo začnemo izdelovati in pripravljati takoj, pri tem smo maksimalno profesionalni in odgovorni,
- spremembe in usklajevanja arhitekture so brezplačna – več variantnih rešitev,
- za kakršnakoli dodatna vprašanja oz. nejasnosti smo vam kadarkoli na voljo.


Projektivni Biro AinG